e-mail: rezervace@laznejachymov.cz
: +420 353 831 111

 55 km

náročnost   2 (střední)

na kole, autem 

Ostrov - Kyselka - Radošov - Šemnická skála - Andělská hora


ZA SKŘÍTKY POOHŘÍ

Autem i kolmo se do Kyselky nejlépe dostanete silnicí z města Ostrova, na kterou navážete u tamního vlakového nádraží.

Kdysi skvostné lázeňské město Kyselka dnes bohužel připomínají jen torza lázeňského areálu. Již od středověku byly známé zdejší vývěry minerální vody s bohatým obsahem oxidu uhličitého. Voda pramenila na úbočí Bukové hory, a proto se nazývala Buková kyselka. Roku 1867 začal prameny využívat karlovarský podnikatel Jindřich Mattoni a vybudoval zde velkolepý lázeňský areál s kolonádou. V místní části Kyselky - Radošově stojí původně gotický kostel sv. Václava. Při opravě jeho věžních hodin se zjistilo, že pocházejí zřejmě ze 14. století, a jsou tedy nejstarším funkčním strojem svého druhu u nás. Za návštěvu tu ale stojí i jiná unikátnost - dřevěný most ze 14. století. Most přes řeku Ohři stojí na historické „Cestě královské“, kterou využívali kupci, válečné výpravy i návštěvy panovníků, již od roku 1364. Most měl pohnutou historii, dokonce i několikrát vyhořel. V roce 2001 byl však důkladně opraven.

Vydáte-li se z Kyselky po červené turistické značce, minete rozhledu Bučina s krásným výhledem na Ohři i Doupovské hory a dále po žluté dojdete až k tajemné Skalce skřítků. Ve skalní stěně tu můžete spatřit asi šedesát válcových dutin o průměru od několika centimetrů do 1,5 metru a hloubce až 5 metrů. Pozoruhodná geologická lokalita je chráněnou přírodní památkou, a vznikla pravděpodobně zvětráním kmenů stromů ve vulkanických sedimentech. Zdejší pověst však praví, že dírky zanechali ve skále malí permoníčci, když do ní schovávali svůj poklad. Kdo ho chce najít, musí se ke skále vypravit na Velký pátek, kdy se skála otevírá.

Z odbočky ke Skalkám skřítků můžete po červené turistické značce pokračovat až k Šemnické skále. Strmý znělcový vrch s krásným výhledem je chráněn jako přírodní památka. Z Kyselky se po ne příliš frekventované silnici (zároveň cyklostezka) po osmi kilometrech dostanete na Andělskou Horu.

Městečko Andělská Hora s romantickou zříceninou stejnojmenného hradu z roku 1402 stojí na výrazné znělcové skále. Přímo na úpatí hradní skály se tyčí farní kostel sv. Michaela. Kromě hradní ruiny je na Andělské Hoře cenná církevní památka, někdejší poutní a hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1712. Byl vystavěn podle plánů G. B. Alliprandiho a jeho zvláštností je zcela pravidelná trojúhelníková dispozice. Poblíž kostela stojí památná lípa, u níž kdysi vyvěrala studánka, jejíž voda prý zázračně léčila četné nemocné poutníky. Andělská Hora je pro svou dominantní polohu s dalekým kruhovitým výhledem oblíbeným výletním místem.