e-mail: rezervace@laznejachymov.cz
: +420 353 831 111
Jáchymov - Popov

5 km

náročnost   3 (vysoká)

pěšky, na kole
Popov - Ostrov

3,5 km

náročnost   3 (vysoká)

pěšky
Ostrov - Borecké rybníky

1,5 km

náročnost   1 (nízká)

pěšky, na kole, busem

Lidická ulice - jáchymovská sjezdovka - Popov - Ostrov - Borecké rybníky  

Alternativa: podle chuti a nálady si můžete celou trasu rozdělit na 3 samostatné výlety. Do Ostrova se pohodlně dostanete autobusem. Kolem Boreckých rybníků je krásná procházka i vyjížďka na kole.


Kamenitou cestou na Popov

Od jáchymovské sjezdovky se příjemnou popovskou silnicí dostanete ke zrekultivované skládce odpadů. Od té vede zeleně značená kamenitá cesta až k popovským lípám. Abyste přišli k jasanu, musíte asi po 100 m. od dolní lípy sejít z turistické značky a dát se dolů prošlapanou cestičkou. Od památných stromů není daleko na skalnatý výběžek Popovský kříž (752 m), odkud je pěkný výhled do Ostrovského údolí, na Karlovy Vary a Doupovské hory.
Pokud se vydáte na Popov na kole, můžete si návrat do Jáchymova zpestřit odbočkou na Mariánskou a zajet na občerstvení na Havlovku. Chcete-li si výlet prodloužit do Ostrova, stačí od Popovské skály vlevo následovat zelenou značku po bývalé silnici, dlážděné kostkami.

Vesnička Popov stála nad Jáchymovem od 13. stol. do 50. let století minulého. Poté musela násilně ustoupit těžbě uranu. Jen podle vegetace, turistického rozcestníku a nepatrných stavebních pozůstatků usuzujeme na přítomnost bývalých stavení. Jedinými pamětníky osady, která po věky zásobovala Jáchymov mlékem, jsou tak staré stromy.

Dvě ze tří popovských líp jsou největší nejvýše položené lípy v českých zemích, jejich stáří se odhaduje na 700 let. Horní popovská lípa (lípa srdčitá) má obvod kmene 905 cm a výšku 25 m. Dolní popovská lípa (lípa obecná) má obvod 1004 cm. Strom je rozdělen na dvě poloviny, dnes jsou to již dva samostatné stromy. V roce 2002 zachránil lípy před zánikem citlivý zásah arboristů. Stromům byl zachován původní vzhled a také tajemné kouzlo, které vás nutí zastavit se a vrátit se v myšlenkách do historie. Dalším významným stromem, kterým se může zaniklý Popov pyšnit, je unikátní jasan ztepilý. Strom dorůstá do výšky 30 m, obvod kmene má 663 cm a patří k největším svého druhu v naší vlasti. Jeho stáří se odhaduje na 200 let a v roce 2002 získal ocenění Strom roku.


Na horském kole POPOVSKÝM OKRUHEM
náročnost 3 31,5 km značení zelená, žlutá


zkrácený okruh s vynecháním naučné stezky - 24 km.

Okruh je určen náročnějším cyklistům, v těžkých pasážích však lze z kola sesednout a dojít. Cesta prochází kolem Popovského kříže. Dále po naučné stezce Jáchymovské peklo, po které naváže na Klínovecký okruh "U klád" a Centrální okruh za Špičákem (značen žlutě).

 

PROHLÍDKA POSVÁTNÉHO OKRSKU

Původní osada ze 13. století Schlackenwerth (dnešní Ostrov) prošla velice zajímavým historickým vývojem, vždyť nejstarší památkou je hřbitovní kostel sv. Jakuba již z roku 1124. Město se díky bezpečným hradbám stalo útočištěm kupců se vzácným zbožím a později se stalo majetkem rodu Šliků, kteří se zasadili o zásadní proměnu blízkého Jáchymova. Pro město nejvýznamnější událostí však bylo vybudování tzv. Posvátného okrsku se zámeckým parkem, který bývá často nazýván Osmým divem světa.

Na vzniku celého komplexu měl významný podíl vévoda Julius Heinrich, který převzal Ostrov jako své rodové sídlo. Jeho žena Anna Magdalena zde založila roku 1666 kolej zbožných otců - piaristů a zároveň pověřila pražského stavitele Martina Reinera výstavbou konventu a kostela Zvěstování Panny Marie v těsné blízkosti pohřební kaple sv. Anny. K „Posvátnému okrsku“ patří také Kaple Panny Marie Einsiedelnské z počátku 18. stol., přesná kopie poutní kaple ze švýcarského Einsiedeln. Určitě si nenechte ujít ani návštěvu neuvěřitelně zdobného interiéru barokního letohrádku, vybudovaného Abrahamem Leuthnerem. Naleznete jej v centrální části parku.KRAJINOU BORECKÝCH RYBNÍKŮ

Necelých 1,5 km severně od centrální části Ostrova po žluté turistické značce se rozkládá malebná soustava rybníků ze 17. století. Původně sloužila k zavlažování polí, nyní je z ní příměstský lesopark. Největší z rybníků (Borecký) je stále využíván k chovu ryb. V blízké budoucnosti zde plánuje město vybudovat cyklostezku, hipostezku, naučné stezky i softbalové hřiště. Celá oblast se stala významnou lokalitou Natura 2000.

Při příjemné procházce (či projížďce) se můžete kochat rozsáhlými porosty puškvorce a rákosu, mezi kterými září žluté květy kosatců. Na Karlovarsku je zdejší oblast také jedním z posledních útočišť čolka velkého. A nechybí ani oblíbené vodní ptactvo - kachny a labutě zde můžete obdivovat po celý rok.