e-mail: rezervace@laznejachymov.cz
: +420 353 831 111

 12 km

náročnost   2 (střední)

na kole, autem 

Jáchymov - Dolní Žďár - Damice - Dubí - Horní hrad

 

NA HORNÍ HRAD - HAUENŠTEJN

Z Jáchymova sjedete k Ostrovu, v Dolním Žďáru odbočíte směrem na Chomutov. Za obcí Damice uvidíte po levé straně ostré zatáčky odbočku na Horní hrad. Úzká silnička vás dovede k parkovišti, odkud musíte k hradní bráně pěšky. Vášnivým cyklistům můžeme doporučit těžší cestu lesem přes obec Krásný Les. Napojíte se na ni při sjezdu z Klínovce Pašeráckou stezkou (viz. výlet Klínovec).

O počátcích hradu Hauenstein není nic známo. Jeho název vznikl z tvarů Haue (tj. motyka, sekera či palice) a Stein (skála), což odráží skutečnost, že v okolí hradu probíhala těžba. Hauenštejn byl roku 1837 prodán Gabriele, hraběnce z Buquoy - Longueval. Ta nechala celý objekt přestavět do novogotické podoby. V období II. světové války byl hrad využíván jako středisko Hitlerjugend a po válce sloužil jako ubytovna Jáchymovských dolů. Závěrečnou tečku za chátráním hradu udělala jeho funkce dětského záchytného domova. Koncem 20. století byla „západočeská Hluboká“ (přezdívka Hauensteina) v dezolátním stavu. Až roku 2000 se hrad dostal do soukromých rukou a ve spolupráci s nejrůznějšími nadšenci probíhá jeho postupná rekonstrukce. Určitě během léta nezapomeňte hrad navštívit. O víkendech se konají zábavné noční prohlídky, šermířská vystoupení i ohňová show. Hrad také pravidelně hostí hudební festival 32 Folková Ohře.