rezervace: +420 353 831 111
8 - 10:00 10 - 14:00 14 - 17:00

3,5 km

náročnost   1 (nízká)

pěšky

Kulturní dům - směr Panarama - Smetanova ulice - Dívčí skok - Restaurace Panorama - Suchá

alternativa: do Suché se lze dostat na kole i autem (vynecháte přitom vyhlídku Dívčí skok nebo zaparkujete u restaurace Panarama a na Dívčí skok si pouze odskočíte)


NA DÍVČÍ SKOK A SUCHOU...

Na začátku naší vycházky, na místě bývalého vlakového nádraží, si prohlédněte kapličku sv. Barbory, která stojí nad Kulturním domem z r. 1952. Dvořákovou ulicí se dostaneme k odbočce na ulici Smetanovu, a dále na lesní cestičku s lavičkami a kouzelnými výhledy do krajiny. Ta nás dovede až k altánku na Dívčím skoku.

Na protějším svahu uvidíte Stříbrný vrch (876 m n. m.). Od něho jižněji je vrchol čedičové skály s Popovským křížem (900 m n. m.). Jižním směrem se v pozadí vykreslují Doupovské vrchy. Tato romantická vyhlídka je místem, kde dávno před založením horního města stával malý hrádek Braunstein, chránící hranici. Zpráva o dívce, která skočila ze skály z nešťastné lásky, se však v kronikách nezachovala, snad jen v ústním podání.


Zpáteční cesta nás vyvede na Šibeniční vrch, kde až do poloviny 18. století (do zrušení útrpného práva) stávala šibenice a konaly se zde popravy. Dnes zde stojí restaurace Panorama a příjemná kuželna. Od restaurace dolů se můžete vrátit do lázní nebo se vydat na průzkum malebné osady Suchá. Kromě horníků ji obývali také lesní dělníci, drobní zemědělci i odvážní pašeráci, podle kterých je pojmenována také místní hospůdka U Pašeráka. Domky tu naleznete roztroušené podél silnice i na svazích Černé skály. Z iniciativy místních byl opraven kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kde se o svátcích konají mše a koncerty.

Zajímavost
Po pravé straně cesty nad Kulturním domem je malý parčík. Dříve v těchto místech stávalo nádraží. Jáchymov byl totiž až do roku 1957 napojen na trať Chomutov - Cheb.