Postup při zamítnutí léčebného návrhu

  1. Pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny léčebný návrh neschválí, uvede buď na samotném zamítnutém návrhu, nebo v průvodním dopise věcné zdůvodnění zamítnutí návrhu a připojí stručné poučení o možnosti podat do 15 dnů od vrácení návrhu odvolání.
  2. Odvolání by měl podat lékař, který lázeňský návrh vystavil. V odvolání je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, informaci o tom, proti kterému rozhodnutí se odvoláváte a v čem s rozhodnutím posudkového lékaře nesouhlasíte. Odvolání je vhodné doložit důkladnějším lékařským odůvodněním návrhu. Zde je vhodné se dopodrobna v návrhu zabývat všemi vašimi zdravotními komplikacemi a zdůvodnit, jak lázeňská léčba pomůže k jejich kompenzaci. Zároveň by měl předepisující lékař vědět, zda některá z vašich případných přidružených zdravotních potíží není kontraindikací ke předepisované lázeňské léčbě. Odvolání je třeba podat u vaší zdravotní pojišťovny.
  3. V případě, že se nestihnete odvolat v 15denní lhůtě, požádejte svého ošetřujícího lékaře o vystavení nového návrhu na lázeňskou léčbu s lepším medicínským zdůvodněním. V případě, že by vám ani poté nebyl návrh schválen, můžete se proti neschválení odvolat. Odvolávat se můžete v případě zdravotní pojišťovny i několikrát opakovaně. Vždy je však nutné odvolání doložit lepším medicínským zdůvodněním.
  4. Podat písemnou žádost o přehodnocení rozhodnutí revizního lékaře může také samotný pacient nebo jeho rodina. V takovém případě je nutno doložit kopii vaší zdravotní dokumentace a ideálně nový zdravotní posudek lékaře zhotovený přímo pro odvolání.

Ani po odvolání návrh u pojišťovny neprošel?

Léčit se můžete i jako samoplátce

Nepotřebujete žádná lékařská doporučení


Chcete se o problematice odvolání dozvědět informace přímo od pojišťovny?
https://www.vzp.cz/tiskove-centrum/otazky-tydne/schvalovani-lazenske-pece