Hotel Radium Palace čeká částečná rekonstrukce

Hotel Radium Palace čeká částečná rekonstrukce
Rok 2016 je teprve ve své druhé třetině, ale my už myslíme na jeho konec, který si většina lidí spojuje s vánočními svátky. U nás tomu samozřejmě nebude jinak. Koncem roku nás čeká velmi důležitá událost - velké opravy a investiční akce. Proto bude v období od 28. 11. 2016 do 7. 1. 2017 Radium Palace uzavřen. A co plánujeme v této provozní přestávce opravit a zlepšit?


Zásadní změny se dotknou především zdravotního oddělení na úseku radonových koupelí a suchých uhličitých koupelí, další opravy pak ubytovací části. Rekonstrukcí CO2 suchých koupelí bude proveden větší zásah do uspořádání stávajících procedur CO2 suchých koupelí, podvodní masáže a vířivých koupelí horních a dolních končetin. Zejména řešení CO2 suchých koupelí by mělo přinést větší komfort pro naše klienty při podávání této procedury s ohledem na individuální potřeby a intimitu, která nemohla být doposud dostatečně zabezpečena. Vznikne nový prostor, který bude vzdušnější a lépe prostorově vyřešen jak pro hosta, tak pro obsluhující personál. Na úseku radonových koupelí by měla podle plánu proběhnout výměna obkladů a dlažby, částečně rozvodů radonové vody, které jsou opotřebované a způsobují problémy při podávání naší hlavní procedury radonové koupele. Levá část oddělení bude zrekonstruována tak, aby měli hosté, ale i personál, dostatečný prostor jak při aplikaci radonové koupele, tak i pro odpočinek v zábalu. V této části oddělení vzniknou nové kabinky, stejně jako je tomu ve stávající pravé části oddělení. Při rekonstrukci dojde také ke změně otevírání vchodových dveří do jednotlivých kabinek směrem dovnitř, čímž se vyřeší problém s procházením úzké chodby a nebezpečím úrazu otevírajících se dveří, jak pro hosty tak i personál.

V ubytovací části nás čeká výměna oken na pokojích ve čtyřech patrech včetně přilehlých chodeb. Designové změny zaznamenají i vlastní pokoje. Příprava těchto oprav a investičních akcí běží už od samého začátku roku - jednání s architekty, zpracování projektů, rozpočty, výběrová řízení na stavební firmy a dodavatele.

Věříme, že díky inovacím, které chystáme, zlepšíme především kvalitu našich služeb a tím i spokojenost jak stávajících opakovaných klientů, tak i nových hostů.

Jaroslava Vlčková, ředitelka
Alena Kostrejová, vrchní sestra a lázeňského hotelu Radium Palace