rezervace: +420 353 831 111
8 - 10:00 10 - 14:00 14 - 16:00
Radon v otázkách a odpovědích

Radon v otázkách a odpovědích

Přes celou řadu vědeckých studií a tisíce spokojených klientů se opakují podobné otázky ohledně bezpečnosti léčby a kvality zdroje radonové vody. Několik nejčastějších otázek a odpovědí si můžete přečíst v tomto článku.

 

Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky inertní plyn, který vyvěrá v krušnohorských hlubinách a rozpouští se v podzemních pramenech. Je zdrojem měkkého ionizujícího záření alfa. Takto obohacenou vodu čerpají lázně Jáchymov z dolu Svornost do svých balneoprovozů. Při radonové koupeli je tělesný povrch vystaven energetické sprše radonových alfa částic. A spouští se tak řetězec fyziologických reakcí, které napomáhají k regeneraci buněk, urychlují hojení a potlačují zánětlivé procesy. Radonová léčba je velmi šetrná a procedury jsou vhodné i pro lázeňské hosty vyššího věku. Odborně provedená radonová léčba dokáže výrazně snížit bolesti i konzumaci léků. Po absolvované léčbě dochází ke zlepšení kvality života po dobu 8–10 měsíců.

 

Může být radon pro naše tělo prospěšný?

Živé organismy na Zemi se vyvíjely v podmínkách ionizujícího záření, které při zrodu života dosahovalo mnohem vyšších hodnot radioaktivity, než jaké vykazuje přirozené životní prostředí dnes. Jistá dávka radioaktivity byla pro rozvoj života nezbytná a pro jeho normální vývoj je tomu tak i dnes.

Je léčebná terapie radonovou vodou bezpečná?

Léčby radonovou vodou se nemusíte bát. Na základě měření Státním úřadem pro jadernou bezpečnost lze kvantifikovat horní odhad obdržené dávky. Při nejdelší kúře (24 koupelí po 20 min.) obdrží pacient dávku max. 0,02 mSv, což je obdobná dávku, jakou obdrží např. při RTG snímku hrudníku vestoje. Léčebné lázně Jáchymov a.s. jsou držitelem Certifikátu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na provádění této léčby a na opatření týkající se absolutní bezpečnosti jak pacienta, tak zaměstnanců. Součástí jáchymovských lázní je i dozimetrická laboratoř, jejímž úkolem je dohled nad dodržováním předepsaných postupů jak při čerpání radonové vody, tak i následném podávání radonových koupelí v lázeňských zařízeních. Pravidelně a důkladně je sledován a kontrolován obsah radonu ve vodě i ve vzduchu. Každý léčící se host je při nástupu do lázeňského hotelu celkově vyšetřen jak klinicky, tak laboratorně.

Je v prostorách radonových koupelí zvýšené riziko výskytu radonu ve vzduchu?

Prostory balneo provozů jsou vybaveny odsávací vzduchotechnikou. Je pro ně zpracován, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost potvrzen a každoročně přísně kontrolován tzv. Program monitorování. V rámci pravidelného měření vzduchu pracovníky SÚJB bylo zjištěno, že pro naplnění ročního limitu, stanoveného zákonem pro tzv. obyvatelstvo (tj. 1,2 mSv) by mohl člověk absolvovat za rok těchto koupelí více než 800, aby vdechnutím dosáhl maximálního stanoveného limitu radonu v těchto prostorách.

Mají bublinky ve vodě vliv na obsah radonu a jeho množství?

Bublinky ve vaně nemají nic společného s radonem. Jedná se o vzduch, který se přisaje do vody při napouštění vany. Radon se ve vodě vyskytuje v takovém množství, které není schopno vytvořit ve vaně ani jednu bublinku. Pro zajímavost: při objemu vany 400 litrů a aktivitě radonu ve vodě 5 kBq/l činí objem radonu cca 30 milióntin mm3.

Je do radonové vody přidávána voda z běžného vodovodního řadu?

Do radonové vody není nikde přidávána voda „neradonová“. Jedinou úpravou, která se s vodou děje, spočívá v tom, že část radonové vody je v kotelnách lázeňských domů ohřáta na teplotu cca 60°C. Při napouštění vany je pak tato ohřátá radonová voda smíchána s neohřátou radonovou vodou (cca 25 °C ) tak, aby výsledná teplota vody ve vaně činila cca 35 – 36 °C.

Je množství radonové vody omezené?

Množství radonové vody je dostatečné a není potřeba ji ředit, neboť zdroj nevyužíváme objemově ani na 70 %.

Proč není možné v rámci léčebného programu absolvovat méně jak 10 koupelí v radonové vodě?

Je možné absolvovat jednu nebo tři koupele tzv. na zkoušku. Aby ale organismus stačil na léčbu zareagovat a nastartovat regenerační procesy, je potřeba absolvovat minimálně deset koupelí. Po poslední koupeli však regenerace nekončí, ale naopak pokračuje dalších čtyři až šest týdnů.

A jak dlouho vám načerpaná energie pomůže od bolesti?

Někomu i déle než 8 měsíců. Ve většině případů také výrazně poklesne spotřeba analgetik či jiných léků.

Jsou úspěchy radonové terapie vědecky doloženy?

Účinky radonové terapie dokládá je řada studií. Z posledních zmíníme multicentrickou slepou randomizovanou studii Dr. Frankeho z německého Bad Elsteru z roku 2013. Výsledky ukázaly významnou úlevu od bolesti u pacientů s osteoartrozou nosných kloubů po skončení léčby. U revmatických zánětlivých onemocnění byla dosažena výrazná redukce bolesti s dlouhodobým trváním.


Ing. Jiří Pihera
vedoucí dolu Svornost