Oprava vjezdu do lázeňské čtvrti

Oprava vjezdu do lázeňské čtvrti

Pravidelní návštěvníci jáchymovských lázní jistě zaznamenali, že již delší dobu není možné do lázeňské čtvrti směrem od Ostrova odbočit hned za značkou Jáchymova. Je to způsobeno havarijním stavem mostku, který musel být v roce 2015 uzavřen.

Nabízí se otázka, proč tento most nebyl dávno opraven, když se jedná o důležitý přístup k hotelům Radium Palace a Astoria. Nejde však o jen tak obyčejný most, ale stejně jako spousta dalších míst v Jáchymově je spojen s dlouhou a bohatou historií tohoto místa. Mostek byl původně součástí soustavy tří kamenných mostků bývalé Říšské cesty, která spojovala Jáchymov a Karlovy Vary. Mostky mají jeden klenební oblouk a jsou vedené šikmo přes Jáchymovský. Jejich těleso je vyzděné z plochého lomového kamene včetně provázání a spárování zdiva. Parapetní zídky jsou však ubourané a dosahují jen do výše komunikace. Na jednom mostku, který je využíván, je povrch vyasfaltován. Zbylé dva mostky jsou dlouhá léta neudržovány a prorostlé náletovou zelení.

Dlouhé čekání na uskutečnění opravy se určitě vyplatilo. Kromě toho, že se zjednoduší dopravní situace v lázeňské čtvrti, město a lázně získají další zajímavý prvek. K opravě jednoho z renesančních mostků klenoucích se přes Jáchymovský potok dojde do konce srpna letošního roku.

Jedná se o kulturní památku z 16. století, byť v průběhu let několikrát necitlivě opravovanou, ale přesto, aspoň částečně, upomínající na dobu svého vzniku. Při její opravě budou, vedle postupů a technologií současných, použity postupy a materiály blízké době jejího vzniku. Znovu bude vyzděn mostní oblouk původním kamenem a namísto zábradlí bude vystavěna původní zídka. V ní pak jsou připravena dvě místa na každé straně pro instalaci soch patronů Jáchymova sv. Jáchyma a sv. Kláry. Investici ve výši 3,6 mil. Kč bude hradit Město Jáchymov ze svého rozpočtu a to i v případě, že nezíská od Karlovarského kraje dotaci, o kterou požádalo,“ popisuje Jan Hadrava, vedoucí hospodářsko-správního odboru Jáchymova.

Dosavadní průběh opravných prací ke dni 12. 5. 2017