Mineralogická konference v Jáchymově

Mineralogická konference v Jáchymově


Prostředí Jáchymova je jednou z nejbohatších mineralogických lokalit na světě. Toto unikátní místo se stalo hostitelem mezinárodního mineralogického symposia Jáchymov 2016. Jeho význam mj. podtrhuje skutečnost, že se setkání uskutečnilo v době oslav 500. výročí založení města. Cílem organizátorů bylo pozvat do Jáchymova prominentní a přední světové vědce, jakož i vysokoškolské nebo postgraduální studenty, kteří se zajímají o mineralogii, krystalografii a další související obory.Historie Jáchymova je s hornictvím neodmyslitelně spjata. Není náhodou, že jeho založení města souvisí s obdobím, kdy se o malé osadě v hraničním hvozdu Krušných hor začalo mluvit v souvislosti s propukající stříbrnou horečkou. V průběhu století působila v Jáchymově celá řada vynikajících osobností, které měli blízko k hornictví, mineralogii, fyzice či balneologii a medicíně. Kromě jiných osobnosti formátu Georgia Agricoly (1494-1555), Johanna Mathesia (1504-1565), Ignaze Adolfa von Borna (1742-1791), Abrahama G. Wernera (1749-1818), Petera von Rittingera (1811-1872), Josefa Floriana Vogla (1818-1896), Josefa Štěpa (1863-1926), Marie-Curie Sklodowské (1867-1934), Františka Běhounka (1898-1973) či Jana Hlouška (1950-2014).

Významní odborníci navštívili Jáchymov i tentokrát. Za všechny bychom rádi zmínili Viktora Goliáše, předsedu České geologické společnosti, který pravidelně navštěvuje se svými studenty důl Svornost i okolí Jáchymova. Dalším vzácným hostem byl Petr C. Burns z USA, který je mj. ředitelem Centra pro udržitelnou energii v Notre Dame. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali Jakubovi Plášilovi, vědeckému pracovníkovi Akademie věd v ČR, který celou akci zorganizoval. O tom, že jednání byla úspěšná, svědčí také skutečnost, že se řada účastníků do Jáchymova brzy vrátí. A to už v říjnu, kdy se zúčastní historické konference Jáchymov – místo paměti českých dějin, kterou pořádá ÚSTR ve spolu práci s Muzeem Karlovy Vary a městem Jáchymov.