rezervace: +420 353 831 111
Krušné hory - malé pohoří světového významu

Krušné hory - malé pohoří světového významu

Archeologie československého "uranového gulagu" | přednáší archeolog PAVEL VAŘEKA
Sobota 1. února 2020 od 17:00 hodin | Královská mincovna v Jáchymově

SVÁTEK LÁSKY ... v sauně!

Na Jáchymovsku se dodnes dochovala největší koncentrace reliktů táborů z konce 40. a 50. let na území České republiky, které byly zřízeny komunistickým režimem pro nesvobodné pracovní síly. Poznání komunistických táborů bylo dosud založeno především na písemných pramenech a vzpomínkách bývalých politických vězňů. Archeologický výzkum táborů nucených prací a trestních pracovních táborů z let 1949 – 1960 na Jáchymovsku umožnil rozšířit toto svědectví o hmatatelné doklady a materiální záznam masových represí.

V roce 2018 byla provedena archeologická sondáž tábora Nikolaj a v roce 2019 tábora Eliáš II. Výzkum ukázal, že se pozůstatky tábora dodnes velmi dobře dochovaly pod dnešním povrchem. Archeologické metody poskytly detailní poznání zástavby táborů a života v nich. Podařilo se odhalit základy vězeňských baráků, hospodářských staveb, korekce, relikty ohrazení tábora s tzv. postřelovaným pásmem a strážními věžemi a byly také nalezeny artefakty, které můžeme spojit přímo s vězni.

Cyklus přednášek se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.