Odborný seminář ILAB

Odborný seminář ILAB

V úterý 25. dubna 2023 se v jáchymovském hotelu Běhounek konal odborný seminář pořádaný Institutem lázeňství a balneologie.

Přednášky byly zaměřené právě na jedinečnost Léčebných lázní Jáchymov a jejich přírodního zdroje, radonové vody. V přednášce Ing. Martina Přibila s názvem „Sto let pramenů dolu Svornost“se posluchači vydali do daleké minulosti, ale i přítomnosti zdejších dolů a přítomných pramenů. Primář jáchymovských lázní, MUDr. Jindřich Maršík, se ve své přednášce „Využití radonových koupelí v lázeňské léčbě, brachyradiumterapie v nenádorových indikacích“ věnoval radonové terapii, její bezpečnosti a přínosu pro správně indikované pacienty. Zajímavá témata přilákala lázeňské, praktické i odborné lékaře.

Těšíme se na další příležitosti spolupráce s Institutem lázeňství a balneologie!

odborný seminář