Hotelové ubytování povoleno

Hotelové ubytování povoleno

Od 24. května. 2021 můžeme dle vládního nařízení a aktuálních změn samoplátcům poskytovatkromě léčebných pobytů také krátkodobé a rekreační ubytovací služby.

V platnosti zůstávají pravidla, která určují, že služby lze klientům poskytnou pouze v případě, že nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že:

  • absolvovali negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do láznístarší než 48 hodin,
  • absolvovali negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 48 hodin, (test je možné provést u nás na místě)
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní,
  • byli očkování proti onemocnění COVID-19 a:
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
    • nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulonejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

Stejná pravidla platí i pro pacienty, kteří nastupují na lázeňskou léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Není možné akceptovat výsledky samotestování. Antigenní testy musí být provedeny vyškoleným zdravotnickým personálem, který má povinnost zápisu údajů a výsledků provedených testů do zdravotnických informačních systémů. Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat čestné prohlášení po klientech samoplátcích i pacientech KLP a PLP měříme teplotu a během pobytu jsou dodržována opatření, která slouží k vaší ochraně během pobytu v našich lázních a k prevenci šíření onemocnění COVID-19.


Radium Palace

Vlajková loď Lázní Jáchymov, neoklasicistní hotel z roku 1912 nabízí pohodlí, luxus a styl, který v přilehlém okolí nemá konkurenci.

REZERVACECurie

Ubytovat se můžete i v komplexu Curie. Budova z počátku 90. let slouží především k lázeňským pobytům, pro které byla speciálně postavena.

REZERVACEAstoria

1. července pro Vás otevíráme hotel Astoria, ideální pro rodiny s dětmi. Secesní Astoria má moderně přistavěnou restauraci U Vodopádu, stojí v lázeňském parku a naproti Aquacentru Agricola.

REZERVACE