e-mail: rezervace@laznejachymov.cz
: +420 353 831 111
Podmínky nástupu do lázní pro léčebné a rekreační pobyty od 9.7.2021

Podmínky nástupu do lázní pro léčebné a rekreační pobyty od 9.7.2021

Dle aktuálního vládního nařízení a změn můžeme ubytovací služby poskytovat jak pacientům na komplexní a příspěvkové lázeňské péči, tak klientům samoplátcům.

Host může nastoupit na pobyt v případě, že nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a (s výjimkou dětí do 6 let) prokáže, že splňuje jednu z níže uvedených podmínek:

  • absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test s negativním výsledkem
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní
  • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a uplynulo:
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") nejméně 14 dní nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • doloží potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
  • u dítěte staršího 6 let doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem

 

Všichni hosté se musí každých 7 dní ode dne nástupu na pobyt (kromě očkovaných a po prodělaném onemocnění ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu) nechat znovu otestovat.

V našich hotelech a penzionech není možné při nástupu na místě provést samotest.

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat:

Čestné prohlášení a poučení hosta Léčebných lázní Jáchymov a.s.