e-mail: rezervace@laznejachymov.cz
: +420 353 831 111
Podmínky nástupu do lázní pro všechny typy pobytů od 25.11.2021

Podmínky nástupu do lázní pro všechny typy pobytů od 25.11.2021

Aktuální vládní nařízení

Vážení hosté,

upozorňujeme, že od 25. 11. 2021 mohou na neléčebné pobyty nastoupit pouze osoby očkované nebo osoby po prodělaném a laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR nebo ATG testu neuplynulo více než 180 dní.

Osoby nastupující na léčebný pobyt (samoplátci, KLP a PLP) se mohou navíc prokázat PCR testem, ne starším než 72 hodin.

Více informací včetně výjimek naleznete níže.


Na pobyt mohou nastoupit osoby za předpokladu splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • negativní PCR test (ne starší než 72 hodin) – platí pouze pro léčebné pobyty (komplexní/příspěvková lázeňská léčba i samoplátecký pobyt)
  V případě, že se jedná o neléčebný pobyt, je test uznáván pouze v případě, pokud se jedná o osobu:
  • do dovršení 18 let věku
  • s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování
  • očkovanou proti covid-19, kdy od aplikace 1. dávky v případě 1-dávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo v případě
   2-dávkového schématu dosud nebyla podána 2. dávka očkovací látky, nebo od aplikace 2. dávky v případě 2-dávkového schématu neuplynula doba 14 dnů).
 • očkovanou, kdy:
  • od aplikace 2. dávky očkovací látky v případě 2-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě 1-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
 • po prodělaném a laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, kdy od prvního ATG nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

Před nástupem na pobyt si prosím prostudujte:

Čestné prohlášení a poučení hosta Léčebných lázní Jáchymov a.s.

Pokyny pro hosty Léčebných lázní Jáchymov a.s.