e-mail: rezervace@laznejachymov.cz
: +420 353 831 111
Jáchymovské peklo   

25 km

náročnost   3 (vysoká)

pěšky

náměstí Jáchymov - Svornost - Hornický skanzen - Městký rybník - Horký rybník - Freudenstein


Upozornění: Tento výlet je určen pro zdatnější sportovce, ti ostatní si mohou výlet rozplánovat podle jednotlivých cílů. Stezka vede převážně do velkého kopce a v současné době se připravuje obnova jejího zastaralého značení.


JÁCHYMOVSKÉ PEKLO

Historická naučná stezka Jáchymovské peklo vznikla díky spolupráci Hornického spolku Barbora, Konfederaci politických vězňů, referátu životního prostředí a Klubu českých turistů z Karlových Varů. Za úkol má především připomenout hrůzy pracovních táborů na Jáchymovsku, kterými v letech 1948 - 1961 prošlo přes 60 tisíc vězňů.

Historie Jáchymovského pekla se začala psát již v roce 1945, kdy byly jáchymovské doly obsazeny Rudou armádou. Zpočátku zde pracovali němečtí váleční zajatci a kolaboranti. Postupem času je nahrazovali lidé odsouzení za svou politickou neloajálnost. V roce 1946 byl zřízen národní podnik Jáchymovské doly, který podléhal zvláštnímu režimu utajení a ochrany a jehož veškerá produkce uranu putovala do Sovětského svazu.

Stezka začíná symbolickým znázorněním jednotlivých komunistických táborů - tzv. „Křížovou cestou ke svobodě“, kterou pod kostelem sv. Jáchyma zbudoval akademický sochař Roman Podrázský. Nad kostelem se cestičkou vlevo dostanete k areálu dolu Svornost.

Patří mezi nejstarší dosud činné doly ve střední Evropě, a pravidelně odvádí léčivou radonovou vodu z hloubky 532 metrů až do vašich koupelí. Vedle Svornosti se nachází štola Barbora. Dále po silnici se po pár metrech ocitnete u Hornického skanzenu, vybudovaného v okolí cca 260 m dlouhé štoly. Prozatím není veřejnosti přístupná, ale do budoucna se její otevření plánuje, společně s propojením se starou středověkou štolou „stříbrnou“. Vchod rámuje silná mříž z vodovodního potrubí, která měla zabránit vězňům v útěku. Blízko stojí vláček, který obstarával vyvážení natěžené horniny z dolu, a nad tím vším ční obrovité strážní věže. Kolem nich si můžete vyzkoušet každodenní cestu vězňů do ubytovacího tábora po 260 schodech, obehnaných ostnatým drátem. Jediným pozůstatkem připomínajícím existenci tábora jsou dnes jen tzv. korekce (samotky). Okolo jáchymovského vodovodu a ústí štoly Vysoká jedle dojdete k Městskému rybníku - zásobárně vody, kterou se dříve poháněly stroje v dolech. Naučná stezka vás povede po územích bývalých dolů, nápravně pracovních táborů a táborů nucených prací.

Stezka dále ústí do blízkosti zajímavého ekosystému Horkého rybníka. V okolí rybníčků, postavených na Eliášově potoce, se daří množství chráněných živočichů a rostlin (např. čolek horský nebo prha arnika). Cesta končí u zbytků Šlikova hradu Freudenstein, v jehož sklepích se od roku 1519 razily stříbrné tolary.

Zajímavost
V roce 1953 vytěžilo na Jáchymovsku 15.000 vězňů asi 554 tun uranu. Pro srovnání se v předchozích 92 letech vytěžilo celkem pouze 650 tun.