CONTROLLER

Co Vás čeká:

 • příprava a zpracování ročního finančního plánu společnosti, rozpočtu jednotlivých středisek, spolupráce na střednědobém podnikatelském plánu
 • zpracování pravidelných měsíčních rozborů a výhledů hospodaření
 • kontrola dodržování plánu, rozpočtů, analýza odchylek, vč. návrhů na opatření
 • kontrola správnosti zaúčtování nákladů a výnosů na jednotlivá střediska
 • plánování peněžního toku
 • zpracování statistických výkazů a komunikace se statistickým úřadem
 • spolupráce při účetních závěrkách a auditech
 • spolupráce a pravidelná komunikace s ostatními útvary
 • navrhování opatření ke zlepšení hospodaření
 • zpracování ad hoc analýz a zpráv
 • spolupráce s ekonomickým ředitelem v oblasti řízení rizik

Jaké znalosti a dovednosti jsou důležité:

 • VŠ/SŠ vzdělání ekonomického směru
 • praxe v controllingu min. 3 roky
 • zkušenosti s plánováním, rozbory, sledováním KPi
 • orientace v účetnictví a účetních výkazech
 • výborná znalost Excelu
 • organizační, komunikační a analytické schopnosti
 • odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, schopnost hledat nová a efektivní řešení

Co Vám můžeme nabídnout:

 • dlouhodobou spolupráci v perspektivní společnosti
 • velmi dobré mzdové ohodnocení
 • Personální strava za zvýhodněné ceny, možnost výměnných rekreací zaměstnanců s jinými lázněmi po celé ČR, 25 dní dovolené a další benefity dle kolektivní smlouvy.

Datum nástupu:

 • ihned nebo dle dohody

Váš email:
Předmět:
Sdělení:
Životopis:


Do VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ budou zařazeni všichni zájemci, kteří zašlou svůj motivační dopis, profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a kopie dokladů o dosaženém vzdělání na adresu: Léčebné lázně Jáchymov a.s., T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov nebo na e-mail: nabor@laznejachymov.cz. Informace Vám poskytne Gabriela Bartoš, tel.: 702 153 251.