rezervace: +420 353 831 111
8 - 10:00 10 - 14:00 14 - 16:00

BRACHYRADIUMTERAPIE

Léčebná specialita Jáchymova

Základní léčbou v Jáchymovských lázních jsou radonové koupele.
Mimořádnou procedurou, podávanou v Jáchymově již více jak 90 let, je Brachyradiumterapie (Ra muláž), tzv. Jáchymovské krabičky.

Průlomový objev medicíny…

Velmi krátce poté, kdy Henri Becquerel objevil záření, se tohoto jevu začalo využívat také v medicíně. Například v diagnostice je využití Rentgenových paprsků známé už velmi dlouho. V dnešní době je záření spojováno zejména s ozařováním zhoubných nádorů, jehož účel tkví v ničení zhoubných buněk, pokud možno s co nejmenším poškozením těch zdravých v jejich okolí.

Byli to právě onkologové, kteří přišli na zajímavou skutečnost, využívanou také v Jáchymově. Pokud je pacient se zhoubným nádorem ozářen vysokou dávkou záření, dochází nejen ke zničení buněk nádoru, ale i k utlumení krutých bolestí, kterou nádor vyvolává. Pokud se použije výrazně nižší dávka ozáření, nedojde ke zničení žádných buněk - protibolestivý účinek však zůstane. Toto ozáření nízkou dávkou navíc dovede tlumit zánět. Objev vedl k tomu, že se léčba nízkými dávkami záření začala využívat u problémů, které nemají se zhoubnými nádory vůbec nic společného - k tlumení zejména vleklých bolestí pohybového ústrojí. Nejznámější metodou, která dovede pomocí ozáření zmenšovat bolesti, je léčba známá mezi pacienty pod laickým názvem hloubkový rentgen nebo radiační terapie. Někdy je používána i během jáchymovské léčby.

Zde je však využíváno velmi nízkých dávek RTG záření, a to především k léčbě bolestí kloubů. Naproti tomu jáchymovská brachyradiumterapie je známa méně, zejména mezi pacienty s chronickými bolestmi páteře a velkých kloubů, a to ještě spíše pod názvem jáchymovské krabičky.

Celosvětový unikát léčby bolesti…

Jáchymovské krabičky si však zaslouží mnohem větší pozornost. Jde o léčbu téměř sto let starou. Již mnoha lidem pomohla ulevovat od chronických bolestí, bolestí zad, velkých kloubů, páteře, artrózy, osteoporózy a mnoha dalších onemocnění, na které dostupné léky buď nezabírají, nebo je hosté pro časté vedlejší účinky nemohou užívat. Opakovaně pomáhá lidem oddalovat operační výkony, a to včetně operací endoprotéz velkých kloubů. Tato forma léčby je světovou raritou, kterou lze dostat pouze v jáchymovských lázních.

Jak se procedura provádí?

Princip je jednoduchý. Na bolestivý kloub, páteř či šlachový úpon je přiloženo pouzdro neboli krabička, do které se za pomoci technického zařízení vkládá radiofor – nosič obsahující léčebnou dávku záření. Ten je zde ponechána šest hodin. Krabička s aplikátorem je přitom uzpůsobena tak, že zářič není přiložen přímo na kůži, ale je od ní cca 2 cm vzdálen. Tím je vyloučeno poškození kůže.

Šetrnost, s jakou je záření aplikováno, je velmi cenná. Kromě toho, že je ozářeno příslušné místo, které nemá žádné účinky ve vzdálenějších místech organismu pacienta, je to také ozáření, na které se organismus v průběhu aplikace adaptuje, takže prakticky nemůže dojít k žádným negativním účinkům. Jde tedy o velmi pomalé, dlouhé a šetrné ozáření příslušného kloubu nebo segmentu páteře, které s určitým zpožděním pěti nebo šesti týdnů přinese pacientovi zmírnění bolestí až na několik měsíců a zároveň utlumení zánětlivé reakce, která obvykle bolesti nemocného kloubu provází.

Pod kontrolou lékaře

Celou proceduru může klient absolvovat pouze se souhlasem lékaře, její použití kontrolují specialisté, včetně radiologa. Není to tedy procedura „na přání“. Jáchymovští lékaři však dokáží její aplikací přivodit svým pacientům takovou úlevu, že se řada lidí vrací do Jáchymova na léčení právě díky této staré, tradiční, ale přesto ojedinělé a zvláštní léčbě pohybového aparátu, díky které dochází ke zmenšení obtíží a tím k celkovému zlepšení kvality života.

Upozornění

Metoda není vhodná u těhotných žen, po předchozí léčbě ionizujícím zářením pro nádor, na místa s implantáty nebo poškozenou kůží, u těžších poruch krvetvorby nebo do 2 měsíců po místní aplikaci kortikoidů.


Ze slov erudované specialistky
MUDr. Hany Hornátové

Radiologický pavilon v novém...