e-mail: rezervace@laznejachymov.cz
: +420 353 831 111

BRACHYRADIUMTERAPIE

CELOSVĚTOVÝ UNIKÁT LÉČBY BOLESTI

Jde o léčbu téměř sto let starou. Již mnoha lidem pomohla v úlevě od chronických bolestí zad i velkých kloubů při artróze, revmatologických a jiných onemocněních, na které dostupné léky buď nezabírají, nebo je hosté pro časté vedlejší účinky nemohou užívat. Umožní v případě potřeby oddálit operační výkony, a to včetně kloubních náhrad. Tato forma léčby je světovou raritou, kterou lze absolvovat pouze v jáchymovských lázních.

JAK SE PROCEDURA PROVÁDÍ?

Terapie se aplikuje v Radiologickém pavilonu mimo lázeňské domy. Prostory v budově jsou speciálně upraveny pro poskytování této procedury (olověné stěny mezi pokoji). V objektu je umístěna i vlastní radiologická laboratoř lázní, která pravidelně měří obsah radonu ve vanách, sleduje dávky ozáření zaměstnanců a dohlíží na dodržování předepsaných postupů při terapiích, využívajících princip radioaktivity. Všechny postupy schvaluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

POD KONTROLOU LÉKAŘE

Celou proceduru může klient absolvovat pouze z indikace lékaře, dávkování ozáření je pod kontrolou specialisty, radioterapeuta. Není to tedy procedura „na přání“. Jáchymovští lékaři však dokáží její aplikací přivodit svým pacientům takovou úlevu, že se řada lidí vrací do Jáchymova na léčení právě díky této staré, tradiční, ale přesto ojedinělé a zvláštní léčbě pohybového aparátu, díky které dochází ke zmenšení obtíží a tím k celkovému zlepšení kvality života. Proceduru je možné absolvovat též ambulantně.

Šetrnost, s jakou je záření aplikováno, je velmi cenná. Jde o velmi pomalé, déletrvající a šetrné ozáření příslušné lokality v nenádorové indikaci, které s určitým zpožděním pěti až šesti týdnů přinese pacientovi zmírnění bolestí a útlum lokální zánětlivé reakce až na několik měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Stejně jako při ostatních terapiích zářením, není tato metoda vhodná u pacientů s maligním nádorem a dalších 5 let po ukončení onkologické léčby, u těhotných žen, na místa s implantáty nebo poškozenou kůží, u těžších poruch krvetvorby nebo do 2 měsíců po místní aplikaci kortikoidů.


Radiologický pavilon v novém...