OZP - Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
www.ozp.cz


ZP MV ČR

Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR)
– největší zaměstnanecké a druhé největší veřejné zdravotní pojišťovny na území České republiky.
www.zpmvcr.cz 


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

stabilní zdravotní pojišťovna s celorepublikovou působností
www.cpzp.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna

České republiky
www.vozp.cz

Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna

www.rbp-zp.cz  

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

www.vzp.cz  

ZPŠ - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
www.zpskoda.cz