rezervace: +420 353 831 111
informace: +420 353 831 313
Lázeňská novela

Lázeňská novela


6. ledna 2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb., jehož součástí je nově také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Platný IS (vybrané indikace pro LL Jáchymov) nabízíme níže.

Novelizovaný Indikační seznam bude pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní.
Níže pro vaši informaci uvádíme hlavní změny, jež novela přináší:

 • Příspěvkové lázeňské pobytu pro dospělé - délka je stanovena na 21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech).
 • U dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře.
 • U některých dospělých indikací je upravena možnost opakování pobytů.
 • Novela zpřesňuje některé požadavky (např. definice intervalu nástupy na opakovaný pobyt).

Prodloužení komplexních lázeňských pobytů pro dospělé u vybraných indikací z 21 na 28 dnů se týká následujících skupin:

• nemoci nervové (8 indikací z 11- VI/1,VI/2, VI/4, VI/5, VI/6, VI/7, VI/8, VI/10 )
• nemoci pohybového ústrojí (6 indikací z 12 – VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/10, VII/11)

Přímo zákonem bude tedy stanovena zejména:
 • délka léčebného pobytu
 • možnosti jeho prodloužení
 • následné opakování lázeňského pobytu
 • kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů

K zákonu bude vydána prováděcí vyhláška MZ ČR - o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Návrh vyhlášky upravuje:
 • odborná medicínská kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • indikační předpoklady
 • kontraindikace
 • odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče vč. potřebných vyšetření
 • obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou péči
 • obor specializace lékaře, který péči doporučuje
 • požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • indikační zaměření lázeňských míst

Lázeňská péče NENÍ ZAŘAZENA úhradovou vyhláškou do tzv. indukované či vyžádané péče, při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři sankční podmínky.


Informace převzaty z webu Svazu lázní ČR www.lecebne-lazne.cz