rezervace: +420 353 831 111
informace: +420 353 831 313

Lázeňská léčba s využitím přírodních minerálních vod je jednou z možností léčby vašeho onemocnění.

Lázeňskou léčbu poskytují výhradně registrovaná zdravotnická zařízení. Zákon ji definuje výhradně jako péči lůžkovou a nelze ji zaměňovat za ambulantní rehabilitaci. Kapacita léčebných výkonů i personální vybavení lázní se váže na počet zdravotnických lůžek. Proto je pacient k léčbě předvoláván a musí být během léčebného pobytu vždy ubytován v lázeňském zdravotnickém zařízení bez ohledu na to, zda jeho lázeňskou léčbu platí plně nebo částečně zdravotní pojišťovna.


KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE >>> ZDE | PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE >>> ZDE

5 rad jak požádat lékaře o lázeňskou péči hrazenou ze zdravotního pojištění


1| Buďte aktivní! Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, požádejte ošetřujícího lékaře o vypsání návrhu na lázeňskou péči.

2| Ošetřující lékař navrhne typ lázeňské péče. Pokud vaše onemocnění (indikace) patří mezi nemoci léčené v Léčebných lázních Jáchymov a.s., požádejte svého lékaře o navržení našich lázní pro vaši léčbu.

3| Na výběr lázeňského zařízení máte zákonné právo. Pokud lékař vyplní v návrhu na lázeňskou péči Léčebné lázně Jáchymov a.s. jako vámi vybraného poskytovatele lázeňské péče, nemůže revizní lékař zdravotní pojišťovny lázeňské místo změnit.

4| Návrh na lázeňskou léčbu schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Bez jeho souhlasu pojišťovna lázeňskou léčbu neposkytne. V odůvodněných případech může revizní lékař namísto komplexní lázeňské péče schválit pouze péči příspěvkovou. Pokud vaše pojišťovna změní lázeňské zařízení na vašem poukazu, nebojte se požádat o vysvětlení. Dle platné legislativy máte zákonné právo nejen na výběr poskytovatele zdravotních služeb, ale také na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny.

5| Nebojte se obrátit s jakýmkoli dotazem na naše lázně. Rádi vám v rámci platné legislativy poradíme. Stejně tak vám pomůžeme vybrat vhodný pobyt pro samoplátce v případě, že vám lékař lázně nenavrhne či vám je zdravotní pojišťovna neschválí.


CO SE DĚJE S VAŠÍM NÁVRHEM NA LÁZEŇSKOU PÉČI?

Schválený návrh na komplexní lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní. V případě naléhavosti II. má platnost 3 měsíce od data vystavení. U naléhavosti I. je platnost 1 měsíc od data vystavení. Výjimkou jsou indikace po ortopedických operacích či úrazech, kdy je možné nastoupit rehabilitační péči do 3 nebo 6 měsíců od operace či úrazu. Do doby platnosti návrhu je zahrnut také schvalovací proces ve zdravotní pojišťovně. Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás.Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči nám můžete zaslat sami. Jeho platnost je 6 měsíců. Nezapomeňte uvést požadavky na ubytování a stravu, které si hradíte.


Nástup na komplexní / příspěvkovou péči


1| Prodejní a rezervační oddělení předvolá pacienta čerpající KLP/PLP nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením léčby. Jedná se o tzv. předvolánkový systém.

2| Termín předvolání je pro pacienta závazný.

3| Pacient má možnost si před předvoláním vybrat léčebný dům dle svých možností a představ, a to jak s doplatkem tak bez doplatku. Lázně dle svých možností a kapacit tento výběr akceptují.

4| Nástupní dny na léčení v rámci KLP/PLP jsou úterý, středa a čtvrtek, a to vzhledem k provozním možnostem lázní. Případné změny termínu nástupů k léčbě směřující k lepší obsazenosti lázeňského zařízení může rozhodnout vedoucí prodejního a rezervačního oddělení.

5| Možnost volby termínu nástupu na léčbu v rámci KLP/PLP pro klienta tzv. „Vyžádaný termín nástupu na KLP/PLP“ lze uskutečnit v případě, že pacient zašle požadavek písemně (e-mailem nebo poštou) a uvede požadovaný nový termín nástupu a kategorii pokoje. V případě akceptace žádosti o změnu bude klient informován a je povinen uhradit administrativní poplatek spojený s agendou změny nástupu na léčení v rámci KLP/PLP a to částku 2000 Kč. Tato částka musí být uhrazena před nástupem na léčení v rámci KLP/PLP.

6| V lázeňských hotelech Lužice a Blaník nelze sjednat vyžádaný termín nástupu.

Rezervace termínu pobytu bez specifikace účelu a plátce


1| Host má možnost rezervovat si svůj pobyt v předstihu. Tato služba je zpoplatněna manipulačním poplatkem 2000 Kč.

2| Rezervovat lze pouze nástupní týden, tzn. konkrétní den +/- 3 dny.

3| Rezervovat lze pobyt minimálně na 21 nocí.

4| Rezervovat pobyt lze pouze písemně emailem nebo poštou s uvedením potřebných údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště,požadovaný termín nástupu, lázeňský hotel, kategorii a typ pokoje (jedno nebo dvojlůžkový), kontakt (e-mail, telefon)

5| Rezervace je potvrzena až po odeslání písemného potvrzení emailem nebo poštou.

6| Rezervace je platná až po uhrazení manipulačního poplatku 2000 Kč za osobu nejpozději do 14 nocí od data vystavení potvrzení. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní. Nebude-li úhrada provedena v daném termínu, požadovaná rezervace je automaticky stornována.

7| Manipulační poplatek spojený s rezervací je nevratný.

8| V případě, že klient využije rezervovaný termín pro samoplátecký pobyt delší než 21 dní, poplatek 2000 Kč se mu započte jako zaplacená záloha. V jiném případě je nevratný.

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE >>> ZDE | PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE >>> ZDE

Návrh na lázeňskou péči - vyplnit online ZDE


Ceníky pro Komplexní a Příspěvkovou péči se liší.

Ceník Komplexní lázeňské péče najdete na samostatné stránce KLP nabídky.
Ceník Příspěvkové lázeňské péče najdete na samostatné stránce PLP nabídky.